Auteursrecht

Auteursrecht

Op Stuvia kun je makkelijk en snel samenvattingen kopen en verkopen. Handig, want dan bespaar je als koper van samenvattingen tijd met studeren, of verdien je als verkoper aan je kennis. Maar wanneer is een samenvatting nu gebaseerd op jouw kennis, of die van iemand anders? Het verschil tussen kennis delen en kennis stelen leggen we aan de hand van de termen "Auteursrecht" en "Plagiaat" uit.

Tip van Stuvia: Gebruik de Checklist Auteursrecht bij het maken van documenten. Zo weet je zeker dat je de beste samenvatting schrijft.

Auteursrecht

Op origineel werk rust áltijd auteursrecht. Dat geldt voor bijvoorbeeld boeken, maar ook voor collegeslides en samenvattingen. Het auteursrecht geeft aan dat de maker mag beslissen over de exploitatie van het document en beschermt de maker tegen eventueel misbruik (overname/kopiëren) door anderen.

Samenvattingen en auteursrecht

Schrijf jij in je eigen woorden een document, zoals een samenvatting, dan maak je daarmee nieuw werk. Jij verkrijgt daarmee het auteursrecht op het document. Maar soms is een samenvatting toch inbreuk op auteursrecht, bijvoorbeeld als je auteursrechtelijke beschermde delen van andermans (oorspronkelijke) werk overneemt zonder een duidelijke bronvermelding. Dat is een ‘verveelvoudiging’ en volgens artikel 1 van de Auteurswet is dat een van de verbodsrechten die de maker heeft. De maker kan dan een schadevergoeding eisen. En dat wil je natuurlijk voorkomen.

Hoe schrijf je een samenvatting volgens het auteursrecht?

Door te citeren en parafraseren neem je delen tekst uit het oorspronkelijke werk over, zonder inbreuk te maken op auteursrecht. Oftewel: schrijf een samenvatting in je eigen woorden en als dat niet kan, citeer of parafraseer en zet nadrukkelijk de bron van het citaat erbij. Feiten mag je altijd overnemen, maar let wel op dat je die ook in je eigen woorden zet en aangeeft wat de bron van het feit is. Zie ook plagiaat.

Hoe voorkom je plagiaat?
Plagiaat

Hoe voorkom je plagiaat?

Plagiaat is het kopiëren van ideeën van anderen zonder naar de bron te verwijzen. Zodra je iets van iemand letterlijk overneemt zonder naar het auteursrechtelijk beschermde werk te verwijzen, pleeg je plagiaat.
Neem nooit zomaar iets over, want dat is een inbreuk op het auteursrecht én je pleegt plagiaat. Schrijf daarom je werk altijd in eigen woorden. Lees bijvoorbeeld eerst de originele tekst goed door totdat je deze begrijpt, leg deze weg en schrijf vervolgens jouw eigen versie.

Als je toch origineel werk moet gebruiken, kun je citeren of parafraseren:

Citeren

Als je citeert, geef je letterlijk weer wat iemand gezegd of geschreven heeft. Dit zet je tussen aanhalingstekens en je vermeldt de bron. De maximale gangbare lengte van een citaat is vier zinnen.

Parafraseren

Een parafrase is een formulering van een zin of tekst in andere woorden. Je parafraseert als de originele tekst bijvoorbeeld moeilijk te gebruiken is of als je een stuk tekst compacter wilt weergeven. Hiermee behoud je je eigen schrijfstijl en word je tekst goed leesbaar. Uiteraard zet je de bron van de originele tekst erbij.

Hoe gaat Stuvia om met auteursrecht en plagiaat?

Hoe gaat Stuvia om met auteursrecht en plagiaat?

Wij vinden het belangrijk dat je kennis deelt, en niet van anderen steelt. Daarom mag je op Stuvia alleen documenten uploaden als je hier auteursrecht over hebt en geen plagiaat pleegt. Als je een document op Stuvia deelt, behoud je alle rechten over het document en bepaal je ook wat er mee gebeurt. Je kan het document aanpassen, verwijderen, verkopen of gratis aanbieden op ons platform. Stuvia is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitwisseling van documenten.

No returning costs

Checklist Auteursrecht:

  • De bron van de originele tekst staat in het document.
  • De samenvatting is in eigen woorden geschreven.
  • Overgenomen tekst is geciteerd of geparafraseerd.
  • Feiten staan in eigen woorden met bronvermelding.
  • De bronvermelding is duidelijk en goed leesbaar.