Auteursrechten

Iedereen weet eigenlijk wel wat plagiaat of auteursrecht inhoudt. Toch willen we graag van deze gelegenheid gebruik maken om je geheugen een beetje op te frissen...

Plagiaat willen we maar al-te-graag voorkomen op Stuvia en daarom nemen we even de tijd om dit aspect uitgebreid aan te halen. Laten we eerlijk zijn, een bekende reactie op Stuvia is altijd: "Tjee, bemoedig je op deze manier niet juist aan dat mensen alles van elkaar gaan jatten". Wij denken van niet. Sterker nog, we denken juist dat door Stuvia het creëren van beter werk wordt aangemoedigd doordat studenten, cursisten en professionals op deze manier van elkaar kunnen leren en anderzijds het onderwijs wordt gestimuleerd om met vernieuwend materiaal te komen. Kennisdeling, samen beter worden en van elkaar leren, dat is waar Stuvia om draait. Desalniettemin toch even het juridisch geneuzel met elkaar doornemen.

Auteursrechten

AuteursrechtenHet maakt niet uit wat, maar als je iets origineels hebt gemaakt gaat hier het auteursrecht voor op. Dit is een recht dat aangeeft dat jij iets hebt gemaakt en iemand anders daar niet zomaar mee vandoor kan/mag gaan. Uitsluitend jij mag beslissen over de exploitatie van jouw documenten en dit recht beschermt jou dan ook tegen eventueel misbruik door anderen. Keep in mind, juist met dit recht blijven mensen gestimuleerd creatief en vernieuwend te zijn.

In artikel 1, van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Op het moment dat jij iets origineels hebt geschreven of gemaakt, is het auteursrecht in eerste instantie van invloed op de maker. Echter hoeft dit recht niet altijd in handen van de maker te blijven. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat de maker besloten heeft dit recht te verkopen of dat de maker onder contract staat van een bedrijf die dit auteursrecht opeist. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de maker komt te overlijden. Het auteursrecht zal nu automatisch worden overgegeven op de erfgenamen van de persoon in kwestie. Vanaf dat moment zijn zij de nieuwe auteursrechthebbende.

Het auteursrecht kan eigenlijk in twee onderdelen worden gedefinieerd: het alleenrecht om het werk openbaar te maken en het alleenrecht om het werk te verveelvoudigen. Dit houdt in dat niet iedereen zomaar iemand anders zijn of haar werk openbaar mag maken of verspreiden. Hiervoor is allereerst de toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Deze heeft immers als enige het volledige alleenrecht over het auteursrechtelijke beschermde document.

Binnen Stuvia betekent dit dat er alleen documenten mogen worden geupload waarvan de uploadende persoon ook de auteursrechthebbende van het document is. Deze persoon houdt alle rechten over het document en bepaalt ook wat ermee gebeurt. Zo kan het document worden aangepast, te allen tijden worden verwijderd, betaald of gratis worden aangeboden op het platform. Stuvia houdt zich dan ook niet verantwoordelijk voor de uitwisseling van documenten.

Plagiaat

PlagiaatZodra je iets van iemand letterlijk overneemt zonder naar het auteursrechtelijk beschermde werk te verwijzen, is er sprake van plagiaat. Plagiaat wordt ook wel gezien als fraude en is bij de wet verboden.

Als je werk uploadt binnen Stuvia dat is gebaseerd op auteursrechtelijk werk van iemand anders, zorg er dan goed voor dat je dit vermeldt in het document. Citeren of refereren naar een document mag altijd. Daarnaast is het samenvatten van een boek of artikel ook geen probleem, zolang het je 'eigen werk' is. Dit wil zeggen dat op een goede manier verwijst en het werk niet letterlijk hebt overgenomen. Het definiëren van 'eigen werk' is en blijft moeilijk, omdat het een vrij grijs gebied is. De wet is niet duidelijk waar nu precies de grens ligt tussen letterlijk overnemen en je 'eigen werk'. Duidelijke vuistregels kunnen we je hiervoor dus niet bieden. Wees geen twijfelgeval, dan moet alles goed komen!

Klanten over Stuvia

Laat alles zien

Klanten over Stuvia

Laat alles zien