Privacy Statement

Stuvia neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Als je gebruik maakt van Stuvia, wil je natuurlijk dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en dat jouw gegevens niet terecht komen bij andere bedrijven. In dit document leggen we precies uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daar zorgvuldig mee omgaan. In het kort gebruiken wij jouw persoonsgegevens om Studiemateriaal aan te kunnen bieden, om je te informeren over onze dienst en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Met vragen over jouw persoonsgegevens kun je ons bereiken via privacy@stuvia.nl.

We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Indien de met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement niet in het Privacy Statement zelf worden gedefinieerd, zijn ze gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden van Stuvia.

1. Wie is Stuvia?TOP

Stuvia NL B.V. (onderdeel van Stuvia B.V.) is een onderneming die een online platform aanbiedt waarop aan gebruikers de mogelijkheid wordt geboden om onderling, al dan niet tegen betaling, studiemateriaal uit te wisselen, hierna te noemen "Stuvia". Dit Platform wordt nader gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden. Stuvia is gevestigd te (1057 GB) Amsterdam op Admiralengracht 60 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57145105. Stuvia is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en opgeslagen.

2. Welke informatie wordt door Stuvia verzameld en verwerkt?TOP


Stuvia Profiel

Wanneer je met behulp van het Platform Studiemateriaal wil uploaden of downloaden, moet je een Profiel aanmaken. Wanneer een dergelijk Profiel wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Je bent niet verplicht om alle informatie te verstrekken, het verstrekken van de volgende gegevens is verplicht:

Uploaden:
instelling/school, studie, een geldig emailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, jouw naam en IBAN-rekeningnummer, zodat wij je kunnen uitbetalen voor jouw Studiemateriaal.

Downloaden:
een geldig emailadres, instelling/school en studie.

Ook kun je er voor kiezen om met jouw Facebookprofiel in te loggen. Je dient Stuvia daarbij eenmalig toegang te geven tot een beperkt aantal gegevens van jouw Facebookprofiel, namelijk je emailadres, voornaam, achternaam en geslacht. De verstrekte informatie kun je altijd in het Profiel aanpassen.

De persoonsgegevens die je verstrekt bij het aanmaken van Stuvia profiel alsmede de persoonsgegevens die je daarna aan jouw Profiel toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover het onderdeel “Persoonlijke aanbiedingen”.

De verstrekte persoonsgegevens gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om jouw Stuvia Profiel te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. Dit gebruik van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent met betrekking tot je gebruik van de diensten die Stuvia jou via het Platform aanbiedt.

Daarnaast wil Stuvia je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Platform. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update of andere wijziging in het Platform zal Stuvia je dat laten weten. Dat geldt tevens voor de informatie omtrent betalingen of te ontvangen gelden. Het is niet mogelijk je voor deze berichten af te melden.

In het Platform verleen je aan Stuvia het recht om de door jouw ingevoerde persoonsgegevens (zoals gebruikersnaam en profielfoto) en Studiemateriaal openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van het aanbieden van het Platform. Dit betekent onder meer dat Stuvia bepaalde door jou verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken voor de promotie van het Platform, bijvoorbeeld door aan te geven wie de meest succesvolle gebruiker is, welk Studiemateriaal het meest gedownload is of welk Studiemateriaal of welke Gebruikers nieuw zijn. Het gebruik van jouw persoonsgegevens in dit kader zal alleen plaatsvinden indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven. Indien je niet langer wil dat jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde worden gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen aan privacy@stuvia.nl.


Automatisch Gegenereerde Informatie

Stuvia verzamelt van alle gebruikers Automatisch Gegenereerde Informatie. Deze informatie bestaat uit jouw surfgedrag op het Platform, zoals de pagina's die je bezoekt, hoe lang je op een bepaalde pagina blijft, wat je downloadt en/of uploadt en het gebruik dat je van je Profiel maakt. Verder verzamelt Stuvia ook jouw IP-adres, het type van je browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken) alsmede 'cookies'. Deze informatie gebruikt Stuvia onder meer om de dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Deze verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stuvia, namelijk het belang van Stuvia om haar Platform te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden. Als de automatisch gegeneerde informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook Hoofdstuk 3 inzake cookies van toepassing.


Nieuwsbrieven

Stuvia kan je, aan de hand van haar nieuwsbrief, op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. De nieuwsbrief wordt op regelmatige basis toegezonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Stuvia gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Stuvia kan ook je naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, dan kun je jezelf afmelden door het vinkje bij ‘Nieuwsbrief' in je profiel te verwijderen. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elke afzonderlijke nieuwsbrief opgenomen. In het geval van afmelding adviseert Stuvia je wel om het Platform in de gaten te houden om te zien of er een nieuwe acties zijn.

Stuvia verwerkt jouw e-mailadres ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de nieuwsbrief te kunnen toezenden.


Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de persoonsgegevens die door Stuvia zijn verzameld, kan Stuvia jou gerichte aanbiedingen doen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding in het Portal onder jouw aandacht te brengen.

We maken hiervoor onder meer gebruik van:

    • De producten die je aanschaft en de bedragen die je besteedt;
    • Je surfgedrag op de website;
    • Gegevens verzameld met behulp van cookies.

Bovengenoemd gebruik van jouw persoonsgegevens zal alleen plaatsvinden indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven. Indien je niet langer wil dat jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde worden gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen aan privacy@stuvia.nl of je emailinstellingen aan te passen in jouw Profiel.


Statistisch onderzoek

Stuvia streeft er naar om jou het Platform van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Stuvia statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in het Platform kan aanbrengen.

Stuvia kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw persoonsgegevens onder meer door het gebruik van cookies. Stuvia doet dit op basis van haar gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van haar diensten. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Stuvia ze?TOP

Bij het aanbieden van het Platform maakt Stuvia gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer of device (“Apparaat”). Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Stuvia naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Stuvia teruggestuurd wordt. Met behulp van een cookie kan ons Platform je herkennen wanneer je opnieuw ons Platform bezoekt en kan het Platform speciaal op jou worden ingesteld. Een cookie helpt je dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.


Functionele cookies

Stuvia maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op het Platform niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.


Analytische cookies

Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van het Platform, maakt Stuvia gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat. Dit cookie registreert jouw gebruik van het Platform. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Stuvia verstrekt. Stuvia verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop het Platform wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in het Platform en/of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.


Social plug ins

Via het Platform wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Instragram. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je informatie op het Platform met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Wanneer je op een webpagina komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan afgebeeld, worden er door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Deze cookies verzamelen onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres.

Op het gebruik van de cookies die via de social plug ins op het Platform worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van derde partijen van toepassing. Stuvia accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden van derden. Stuvia verwijst jou naar de voorwaarden van de desbetreffende partijen.


Facebook Website Custom Audiences

Met behulp van Website Custom Audiences van Facebook kan Stuvia data van haar Platform gebruiken om jou relevante advertenties op Facebook te tonen. Via een pixel geïntegreerd in de website van Stuvia, wordt algemene informatie omtrent je browser sessie, inclusief een eventueel Facebook cookie en de webpagina die je bezoekt aan Facebook verzonden. Op basis van deze gegevens kunnen Facebook gebruikers in een bepaalde Custom Audience worden geplaatst en kunnen ze op maat gemaakte advertenties geserveerd krijgen. De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden niet gekoppeld aan de gegevens in jouw Stuvia account.


Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Stuvia voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen of geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van het Platform of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) het Platform. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies is te vinden met behulp van de Help-functie van de browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert Stuvia je om uit te loggen indien een publiek toegankelijke computer wordt verlaten alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

4. Verstrekking aan derdenTOP

Zonder expliciete toestemming zal Stuvia jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Stuvia maakt bij het aanbieden van het Platform in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database (Amazon). Stuvia heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Verder vindt Stuvia het van belang dat jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) wordt opgeslagen. Voor de dienst van Google Analytics worden persoonsgegevens overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hetzelfde geldt voor Amazon voor de hostingwerkzaamheden die zij uitvoert voor Stuvia. Stuvia zorgt ervoor dat deze diensten in overeenstemming zijn met de wet.

Stuvia kan jouw persoonsgegevens verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Stuvia kan jouw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden of voorzover het gegevens betreft die niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegenereerde Informatie met uitsluiting van het IP-adres) en dus geen persoonsgegevens zijn.

Tot slot kan Stuvia jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien ze daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, ze daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval ze dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

In de Gebruiksvoorwaarden is vastgelegd op welke wijze Stuvia reageert wanneer iemand meldt dat bepaald Studiemateriaal inbreuk maakt op (intellectuele Eigendoms)rechten van derden (notice-and-takedown). Stuvia kan in dergelijke gevallen bepaalde persoonsgegevens (naam, e-mailadres) van degene die de kennisgeving meldt, doorsturen aan de gebruiker die het mogelijk inbreukmakende Studiemateriaal heeft geüpload. Tevens behoudt Stuvia zich het recht voor om bepaalde persoonsgegevens (zoals gebruikersnaam en e-mailadres) van de gebruiker die het mogelijk inbreukmakende Studiemateriaal heeft geüpload, door te geven aan degene die de melding heeft gedaan en/of aan derde partijen indien Stuvia zich daartoe genoodzaakt ziet op basis van wet- of regelgeving.

Het Platform kan hyperlinks bevatten waarmee je het Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Stuvia heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via het Platform zijn verkregen. Stuvia accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Stuvia persoonlijke informatie?TOP

Stuvia heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Zo is het Platform zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Daarnaast is het contact met het Platform zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van de browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien tweemaal op het slotje wordt geklikt, kan worden gecontroleerd of er veilig contact is gemaakt met het Platform.

6. Bewaren van informatieTOP

Stuvia zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

7. Overdracht ondernemingTOP

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Stuvia, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Stuvia fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen. Uiteraard zullen wij je daarover informeren en kun je het gebruik van de dienst altijd staken.

8. Wat zijn jouw rechten?TOP

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het Privacy Statement wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.


Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via privacy@stuvia.nl.

Om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens die je opvraagt ook echt bij jou horen, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Inzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.


Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.


Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.


Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.


Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.


Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?TOP

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via het Platform. De laatste versie van het Privacy Statement is van 25-05-2018.

10. Vragen of klachten?TOP

Als je nog vragen hebt over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan privacy@stuvia.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met Stuvia niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ervaringen van de Stuvia Community

Laat alles zien

Ervaringen van de Stuvia Community

Laat alles zien